Pen in hand

Einde overgangstermijn in zicht; eerste PE termijn start op 1 april 2017

31 december 2016 sluit de overgangstermijn

Op 31 december 2016 moeten alle diplomawissels geregistreerd zijn bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tot en met 31 december 2016 kunnen Wft PEplus- examens worden afgelegd. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk een Wft PEplus- examen te doen of een diplomawissel te registreren.

Via: CDFD

1 januari – 1 april 2017

In deze periode worden alleen initiële Wft-examens aangeboden. De examens zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen 2016. Een kandidaat die tot april 2017 een beroepskwalificatie behaalt zal daarom ook in de eerste PE-periode examen moeten doen om de beroepskwalificatie te onderhouden.

Module Wft-Pensioen

Een aanzienlijk deel van de pensioen wet- en regelgeving zal veranderen, onder andere aangaande  ‘DGA in eigen beheer’. Het initiële examen Wft Pensioen zal vanaf 1 april 2017 daarom ook op dit punt sterk wijzigen. Het is om die reden raadzaam om -indien mogelijk- na 1 april 2017 het initiële examen Wft-Pensioen af te leggen.

Eerste PE-periode 1 april 2017-1 april 2019

Inhoud van het examen

Het overzicht met alle ontwikkelingen waarop de examens gebaseerd zijn (het ontwikkelingendocument) wordt 1 januari 2017 gepubliceerd. Vanaf 1 april 2017 zijn  alle examens gebaseerd op de eind- en toetstermen 2017 en het Ontwikkelingendocument 2017. Dit geldt voor zowel de initiële examens als de PE-examens.

Beroepskwalificatie onderhouden

Alle beroepskwalificaties die vóór 1 april 2017 zijn behaald moeten in de eerste PE-periode geldig worden gehouden. Hiervoor moeten alle houders van de beroepskwalificatie een Wft PE-examen afleggen. Deze examens worden per beroepskwalificatie aangeboden waarbij alle onderliggende modules in een integraal examen zijn verwerkt.

Geen beroepskwalificatie maar wel een losse module

Een Wft-certificaat dat is behaald na 1 januari 2014 hoeft niet geldig te worden gehouden met een Wft PE-examen. Zodra de beroepskwalificatie is gecompleteerd moet in de eerstvolgende PE- periode een Wft PE-examen worden behaald.