Kalender met pen

Eindejaartips voor 2017

Door Jelle van den Berg

Nu 2018 nadert is het goed om met klanten rond de tafel te zitten wat ze nog willen en kunnen doen. In deze blog geef ik een aantal gespreksonderwerpen voor de particuliere klant. Uiteraard is deze opsomming niet limitatief.

Verlaag het box 3 vermogen

Peildatum voor het box 3 vermogen is 1 januari (2018). Het is dan ook goed na te gaan welke betalingen nog kunnen worden gedaan. Voor de particulier geldt immers de betalingsdatum, waardoor vooruitbetaalde bedragen niet meer tot het vermogen op 1 januari behoren. Denk bijvoorbeeld aan

  • Het aflossen van kleine schulden. Voordat de kleine schulden het box-3-vermogen verlagen, moeten ze namelijk eerst een drempel overschrijden. In 2017 is die drempel € 3000 voor alleenstaanden en € 6000 fiscaal partners.
  • Het betalen van de zorgpremie en andere verplichtingen van 2018. Denk hierbij aan het vast (vooruit) betalen van de factuur van de aannemer of van de tandarts.
  • Schenken aan (klein)kinderen en anderen aan wie je wilt schenken.
  • Doe vast de giften van 2018. Voordeel kan ook nog zijn dat daardoor de giftendrempel in 2017 wordt overschreden.
  • Doe grote aankopen voor 1 januari. Denk aan een media-apparatuur, een andere auto of boek en betaal de mooie geplande vakantie in 2018. De periode tussen Kerst en Oud/Nieuw is ook een mooie gelegenheid hierover na te denken en een besluit te nemen.
  • Ga na of het aflossen van een deel van de eigenwoningschuld verstandig is. Bij veel financiële instellingen zal dat wellicht niet meer kunnen. Bij een schuld aan de eigen BV natuurlijk wel. Als de hypotheek uit meerdere delen bestaat, los dan zo mogelijk af op het deel, dat het meest gunstig is. Bijvoorbeeld het deel dat nog de kortste renteaftrek heeft. Bij oudere hypotheken eindigt de renteaftrek in box 1 in 2031. Bij latere leningen voor onderhoud en eindigt de 30-jaars termijn pas daarna. Bij sommige hypotheekverstrekkers is het mogelijk om onbeperkt boetevrij aflossen als dit met eigen geld wordt gedaan.

Beleggen

Er is een vrijstelling in box 3 van € 57.385 (2017) per persoon voor groene beleggingen. Daarnaast geldt onder voorwaarden een vrijstelling in box 3 voor voorwerpen van kunst en wetenschap, bossen, natuurterreinen en Natuurschoonwet-landgoederen. Ga na of op deze manier van beleggen gewenst is en of het past in de assetmix van de klant.

Toekomstvoorzieningen

Het kabinet-Rutte III heeft bekendgemaakt dat over een aantal jaren de aftrek van stortingen voor pensioen- of een lijfrentevoorzieningen elk jaar met circa 3.3% omlaag gaat. Daarom kan het verstandig zijn dit jaar nog maximaal te sparen via een lijfrente- of bankproduct. Doordat de tarieven in box 1 in de toekomst ook omlaag gaan, kan dit nog tot een extra voordeel leiden. De uitkeringen uit deze producten worden immers is box 1 belast.

Inkeerregeling

Maak gebruik van de inkeerregeling Dit is de laatste kans om schoon schip te maken met de Belastingdienst. De inkeerregeling wordt namelijk per 1 januari 2018 afgeschaft. Zonder sancties kan alles nog worden rechtgetrokken als het gaat om aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

BTW

Naar verwachting zal het lage btw-tarief (nu 6%) voor geneesmiddelen met ingang van 1 januari 2018 niet (meer) geldig zijn voor cosmetische, reinigende en verzorgende producten (waaronder tandpasta en zonnebrandmiddelen) en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen. Enkele voorbeelden van deze producten zijn volgens de parlementaire behandeling: sommige (baby)crème en anti-roos shampoo, sommige middelen tegen brandend maagzuur, darmkrampjes, hoesten, keelpijn, littekens, verkoudheid, verstopte neus en wratten. Er zijn meer voorbeelden genoemd. Het zou gaan om circa 16% van de totale hoeveelheid aan zelfzorgproducten. De overige 84% is of kan een voedingsmiddel of geneesmiddel zijn, waarvoor het lage btw-tarief van 9% (vanaf 2018) geldt.

Dat betekent dat op deze producten vanaf 1 januari 21% btw drukt. Een prijsstijging van circa 15%. Wellicht handig om wat voorraad te kopen.