rekenmachine, notitieboekje

Heb jij recht op WW en pensioen?

Normaal gesproken heeft een werknemer recht op WW of pensioen wanneer hij/zij werkloos raakt. Echter zijn er enkele uitzonderingen op deze regel, waardoor een werknemer zowel WW als pensioen kan ontvangen.

 

Hoofdregel

Wanneer een werknemer onvrijwillig en buiten zijn schuld om werkloos raakt, dan heeft deze recht op WW. Wanneer een werknemer met (vroeg)pensioen gaat, dan ontvangt deze een pensioenuitkering. Beide uitkeringen worden gezien als inkomensvervangende uitkeringen vanwege werkloosheid. De inkomensvervangende uitkering mag maximaal 70% zijn van het laatst verdienden loon.

 

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen, waardoor een persoon beide uitkeringen kan ontvangen. Deze uitkeringen zijn in mei 2018 bevestigd en aangepast. De uitzonderingen op de hoofdregel zijn:

  • Bij deeltijdpensioen.
  • Bij ouderdomspensioen dat al eerder was ingegaan dan de werkloosheid.
  • Een pensioen dat al verrekend is of had kunnen worden met een WW-uitkering

Hieronder zal er per uitzondering een voorbeeld worden gegeven.

Deeltijdpensioen

Een werknemer van 62 besluit een deeltijdpensioen af te sluiten. In deze situatie blijft hij 16 uur werken en voor de overige 24 uur ontvangt hij een deeltijdpensioen-uitkering. Wanneer de werknemer ontslagen wordt kan hij voor de 16 uur een WW-uitkering aanvragen, naast zijn deeltijdpensioen.

 

Eerder ingegaan ouderdomspensioen

Een werknemer ontvangt op 1 januari 2018 ouderdomspensioen. Hij is dan 61 jaar. Op 1 maart 2018 gaat hij weer in loondienst werken. Op 1 mei 2019 wordt hij ontslagen en hij voldoet aan de voorwaarden voor een WW-uitkering. De WW-uitkering die hij dan ontvangt, wordt niet gekort met de pensioenuitkering die hij al ontving vanaf 1 januari 2018.

 

Eerder verrekend pensioen

Een werknemer heeft twee banen. Wanneer hij met één van de twee banen stopt wegens ouderdomspensioen, dan ontvangt hij hier een pensioenuitkering over. Mocht de werknemer vervolgens bij de tweede baan ontslagen worden, dan heeft deze recht op een WW-uitkering.

 

Consis-PA

Vond je dit interessant? Word dan Consis-PA! Met Consis-PA ben je al voor €32,50 een jaar lang op de hoogte van alle ontwikkelingen in jouw branche.

 

Wil je het volledige bericht lezen over ww en pensioen? Klik dan op de onderstaande link:

ww-uitkering niet altijd gekort door pensioen