Essen CW foto muur in tuin

De kunst van begrijpelijke lesstof

Mijn naam is Coby-Wilma van Essen en ik verzorg nu zo’n vijf jaar de lesstof voor een aantal opleidingen bij Consis Academie. Iedere auteur bij Consis heeft zijn of haar eigen Wft-kennisgebied. Mijn specialismen betreffen de Wft modules Consumptief krediet, Inkomen, Schade zakelijk, Schade particulier en Zorg. Ik heb zelf altijd veel moeite gehad met lezen van lesstof en ken daardoor het belang van helder taalgebruik. Mijn stijl is down-to-earth. Gemakkelijk leesbaar en duidelijke woordkeuze. Geen wollige beschrijvingen en ellenlange zinnen.

Binnen ons vakgebied wordt zeer uiteenlopend geschreven. Soms moet je neerlandicus zijn om de lesstof goed te kunnen begrijpen. In andere gevallen wordt er op bepaalde onderdelen van de lesstof erg diep ingegaan. Voor de cursist die zijn Wft-diploma moet behalen vervelend, omdat deze zeer uitgebreide lesstof vervolgens niet in het Wft-examen aan de orde komt.

Brede kennis toespitsen op de cursist

Veel Wft-opleidingen zijn erg breed. Als je specialist bent op het gebied van brandverzekeringen moet je toch ook kennis hebben van o.a. aansprakelijkheid en zorg. En als specialist op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moet je toch ook kennis hebben van de collectieve inkomensverzekeringen. Vooral Basis spreekt niet bij iedereen tot de verbeelding. Deze opleiding is erg breed en omvat daardoor veelal zaken die buiten het interessegebied van de cursist liggen.

Bedenk dat cursisten veelal ‘s avonds, vermoeid na werk/school, pas gaan studeren. En zeker niet onbelangrijk is dat werkgevers eisen dat hun werknemers hun Wft-diploma’s behalen. Anders mogen zij na 1 januari 2017 niet meer adviseren en dat is funest voor hun carrière. De lesstof van Consis bevat die informatie die de cursist daadwerkelijk nodig heeft voor het examen.

Met twee voeten in de klei

De auteurs die voor Consis schrijven zijn zelfstandig ondernemer. Dat maakt dat we met twee voeten in de klei staan. De lesstof is dus gebaseerd op de praktijk. Momenteel is Consis druk bezig haar DNA verder te ontwikkelen. Dat betekent dat we al het lesmateriaal vernieuwen en inspelen op de huidige Wft-examens. Oefenexamens die vergelijkbaar zijn met de door de cursist te maken werkelijke examens. Dus met de focus op de vaardigheden en competentie vragen, die in het werkelijke examen beloond worden met twee punten voor het goede antwoord. Wij maken het tot een sport om de lesstof zo goed mogelijk te laten aansluiten op het examen. Wij willen niet dat de cursist voor verrassingen komt te staan tijdens het examen. Onze e-learning en opleidingen zijn hier specifiek op gericht.

Om onze schrijfstijl op elkaar af te stemmen, komen de auteurs regelmatig bijeen. Zo zijn we altijd op de hoogte van de laatste didactische en actuele ontwikkelingen. Als freelancers hebben we allemaal onze eigen klanten, maar Consis verbindt ons. Wij willen, zoals directeur Maarten dat noemt, ‘het DNA van Consis’ blijven uitdragen in het lesmateriaal. Dat lukt alleen als we bij elkaar blijven komen. Tijdens deze docentenmeetings bespreken we alle wijzigingen die hebben plaats gevonden binnen onze vakgebieden. Er verandert ieder jaar heel veel en dat voeren we consistent door in de lesstof.

De cursist kan bij Consis op meer dan 35 locaties examen doen. Maar nu bestaat er ook de mogelijkheid om dit te combineren met een training direct voorafgaand aan het examen. Dat is een belangrijke en mooie stap binnen Consis. Zo krijgt de cursist vlak voor het examen tips and tricks om examenvragen goed te kunnen lezen en te beantwoorden en nemen we handson met de cursist oefenvragen door die lijken op de examenvragen die ze in hun Wft-examen krijgen. Zo kunnen we onze cursisten behalve via de app en de lesstof ook ‘live’ klaarstomen voor het examen. Met een grotere kans op succes.