Informatie op tablet

Markt kan opnieuw zelf actualiteiten bij CDFD aandragen

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden, evenals in voorgaande jaren, uitgenodigd actualiteiten in te dienen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Proces

De actualiteiten, die aangeleverd kunnen worden tot 11 juli a.s., worden door de PE-commissie geselecteerd en van 8 augustus tot 9 september a.s. ter consultatie aan de markt aangeboden. Vervolgens wordt de minister van Financiën over de actualiteiten door het CDFD geadviseerd. Per 1 april 2017 worden de geselecteerde actualiteiten in de PE-examens en in de initiële examens opgenomen. Het advies heeft betrekking op de aanpassing van de PE-examens en initiële examens. Definitieve aanpassingen worden per 1 april 2017 in de examens verwerkt. Eventueel kunnen ook nieuwe of wijzigingen van bestaande toetstermen worden opgegeven.

Criteria en aanlevering

De criteria voor de actualiteiten en toetstermen, en de wijze van aanlevering, worden nader uitgelegd op het inventarisatieformulier PE-actualiteiten, die je hier kunt vinden.