Nieuwe opzet controleren persoonsgegevens

Vanaf 21 mei is er een nieuwe opzet vrijgegeven voor het controleren van persoonsgegevens. Door deze nieuwe opzet wordt de kwaliteit van de persoonsgegevens verbeterd, hierdoor zullen de administratieve lasten in de hele keten lager uitvallen. Vanaf het najaar van 2019 zal deze extra controle verplicht worden, het is dus zaak dat je dit tijdig invult.

Voor deze controle moet je eenmaal jouw persoonsgegevens bevestigen met DigiD. Dit kan je doen via deze link: https://www.duo.nl/wft.

 

Wat betekent dit voor jou?

Mocht jij jouw persoonsgegevens niet voor september hebben bevestigd via DUO, dan zal je geen Wft/PE examen kunnen aanvragen totdat je dit wel hebt gedaan. Verder zitten hier geen gevolgen aan verbonden voor jou.