Tekenen contract

Het einde van het omwisselen (gelijkgestelde) Wft-diploma’s

Wij houden je graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelen rondom Wft-opleidingen en diploma’s. Tot op heden is het altijd mogelijk geweest om Wft-diploma’s naar de nieuwe Wft-beroepskwalificatiediploma’s om te wisselen. Maar met ingang van 1 januari 2017 kan dit niet meer. Om diploma’s om te wisselen is een PEplus-examen nodig, maar ook een omwisselverzoek en kopieën van eerder behaalde diploma’s. Dit alles kan worden ingeleverd bij een erkend exameninstituut.

Na 1 januari 2017 kunnen er geen PEplus-examens meer worden afgelegd of omwisselverzoeken worden gedaan. Wees er dus snel bij! Exameninstituten kunnen tot uiterlijk 31 december 23.59 uur omwisselverzoeken indienen bij DUO.

PEplus examen?

PEplus staat voor Permanente educatie plus…. aanvullende kennis van het betreffende diploma. Wanneer bezitters van een Wft-diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) in aanmerking willen komen voor een nieuw beroepskwalificatie-diploma, moeten zij een aanvullend examen afleggen. In dit examen worden de verschillen tussen het oude en het nieuwe diploma rechtgetrokken. Ook worden de meest actuele wetswijzigingen hierin opgenomen.

Voordat een exameninstituut een omwisselverzoek doorstuurt naar DUO worden het verzoek en de onderliggende diploma’s gecontroleerd. Omdat dit enige tijd in beslag kan nemen is het belangrijk dat kandidaten hun omwisselverzoek(en) en hun diploma’s tijdig bij hun exameninstituut inleveren. Je hebt dus nog tot eind dit jaar om inwisselverzoeken in te dienen, doe er je voordeel mee!