koffer prinsjesdag

Prinsjesdag: wat is er relevant voor jouw PE?

Prinsjesdag is inmiddels een tijdje geleden. Maar dat betekent niet de gedeelde informatie van de troonrede irrelevant is. In dit artikel wordt opgesomd wat belangrijk is om te weten voor de Pe-examens.

 

Koopkrachtontwikkeling
In de Miljoenennota en Rijksbegroting 2019 gaan veel mensen erop vooruit, mede door geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel in de Inkomstenbelasting (zie verderop). De regering stelt dat de koopkracht gemiddeld stijgt met 1,5%.assorted coin lot

 

Inkomstenbelasting 2019
De tariefschijven in de inkomstenbelasting worden aangepast, zodat er naar een tweeschijvenstelsel wordt toegewerkt. Het tarief in de eerste schijf gaat licht omhoog (0,1%), maar daalt in 2019 in de tweede en derde schijf sterk (met 2,75%). Ook het tarief van de hoogste schijf gaat iets naar beneden (0,2%). De grens om in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting te komen, ligt in 2019 op € 68.507 (gelijk aan 2018).

 

Heffingskortingen 

Er zijn veel veranderingen binnen de heffingskortingen, hier worden de heffingskortingen opgesomd die veranderen.

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Ouderenkorting
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

Afbouw aftrektarief vanaf 2020
Er zijn diverse aftrekbare kosten (aftrekbaar van het belastbaar inkomen in box 1). Vanaf 2020 wordt het tarief waarover aftrek mogelijk is, versneld afgebouwd voor:

  • Aftrekbare kosten eigen woning (was al deels voorzien).
  • Ondernemersaftrek.
  • MKB-winstvrijstelling.
  • Terbeschikkingstellingvrijstelling.
  • Persoonsgebonden aftrek (zoals alimentatie).

 

Verhogen zorgtoeslag en kindregelingen
De zorgtoeslag wordt verhoogd voor lage inkomens. De verhoging is voor een stel echter veel hoger dan voor een alleenstaande. Voor beiden wordt de zorgtoeslag verhoogd vanwege de hogere zorgpremie, maar vervolgens wordt daar € 3 per jaar voor een alleenstaande op in mindering gebracht. Een stel krijgt er maximaal  € 92 per jaar bij. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt daarentegen verhoogd naar 5,7% (2018: 5,65%).

 

Vermogensrendementsheffing 2019
Hoewel er herhaaldelijk op is aangedrongen om het werkelijke rendement op vermogen te belasten, zal dat in 2019 nog niet gebeuren. Wel zijn de fictieve rendementen in de 2 rendementsklassen (sparen en beleggen) gepubliceerd, op grond waarvan het belast inkomen uit vermogen wordt vastgesteld.

 

Sociale zekerheid
Er is weinig groot nieuws op het gebied van sociale zekerheid. De huidige belangrijkste Sociale Zekerheidswetten, zoals AOW, Anw, WIA en WW, veranderen niet. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat wel een actieplan opzetten om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

 

Wil het hele artikel lezen? Meld je dan aan voor Consis-PA. Blijf op deze manier op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen van jouw PE.

Aanmelden voor Consis-PA kan snel en makkelijk via deze link: Consis-PA

 

Bron: https://www.consis-pa.nl/artikel/10167-prinsjesdag-basis.html