Papieren met informatie

Statistieken Wft Examens juli 2016 – september 2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2016 tot en met september 2016.

Bekijk de statistieken.

(Bron: CDFD)