Wel of geen examen PE Basis en PE Consumptief Krediet deze PE periode?

Op dit moment is er een flinke  discussie gaande rondom PE Basis en PE Consumptief Krediet. Voor  veel mensen is het onduidelijk of er nu wel of niet een PE examen voor beide modules moet worden ingepland voor 01 april 2019.

Consis Academie snapt de discussie maar vindt wel dat zolang er geen nieuwe regels zijn, de huidige regels van kracht blijven. ‘Dat betekent dat we onze klanten vertellen dat ze  er voor nu vanuit moeten gaan  dat voor beide modules een PE examen moet worden afgelegd’, aldus Catrien Braaksma. ‘Pas als de regelgeving definitief wordt aangepast, weten we wat de gevolgen zijn. We begrijpen de terughoudendheid van de mensen die één van beide PE examens op het programma heeft staan en bespreken dit ook’.

Adviesrapport

Aan het begin van dit jaar deed Adviesbureau Ecorys een onderzoek naar de modelstructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Hieruit kwam een 62 pagina’s tellend adviesrapport. Vanuit dit advies werden door de CDFD de volgende punten benoemd:

  • Het belang van een vakbekwaamheidsstelsel
  • De modulaire opbouw behouden
  • Minimale aanpassingen binnen modules doorvoeren

De huidige discussie draait vooral om het derde punt; Minimale aanpassingen binnen modules doorvoeren. Deze bevatten onder andere; het schrappen van de term van ‘adviseur’ in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, waarmee de beroepskwalificatie ‘Adviseur Basis’ komt te vervallen en alleen de ‘module Basis’ overblijft en het uitbreiden van de module Wft Hypothecair krediet met een aantal toetstermen van Wft Consumptief krediet.

CDFD

De CDFD erkent de onrust in de markt maar geeft ook aan dat er nog veel onduidelijk is. De minister zal eerst moeten beslissen wanneer de aanpassing wordt doorgevoerd. Het is nog maar de vraag of het handig is om dit in een lopende PE periode  te doen. Catrien Braaksma: ‘ Samen met verschillende collega opleiders blijven we  erop aandringen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen rondom de aanpassingen. Tot die tijd veranderen wij ons advies niet’.


Consis Academie

Consis Academie is dé opleider voor de financiële dienstverlening.


Deel via...


Blogs

Statistieken Wft Examens in de periode april 2017 tot en met december 2017

24 jan 2018

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2017 tot en met december 2017. Bekijk de cijfers hier!  

Nieuwe wetgeving 2018

2 jan 2018

Op dinsdag 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. In dit bericht zijn de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2018 voor de (vermogende) particulier opgenomen. De bedragen tussen haakjes zijn de bedragen van 2017. De belastingcijfers zijn ontleend aan een publicaties  van de verschillende ministeries....

Wel of geen examen PE Basis en PE Consumptief Krediet deze PE periode?

7 dec 2017

Op dit moment is er een flinke  discussie gaande rondom PE Basis en PE Consumptief Krediet. Voor  veel mensen is het onduidelijk of er nu wel of niet een PE examen voor beide modules moet worden ingepland voor 01 april 2019. Consis Academie snapt de discussie maar vindt wel dat...

Menu